Lezingen in het Nederlands: Al Moeminoen

Nederlandstalige lezingen voor jong en oud, bedoeld voor hen die niet vanaf hun geboorte als Moslim zijn opgevoed maar op latere leeftijd zijn toegetreden tot de Islam. Vaak omdat de (aanstaande) partner al moslim is. Ook voor hen die serieus overwegen om Moslim te worden.

http://www.moeminoen.nl/