Lezingen in het Indonesisch

Elke zaterdag na de gezamelijke avondmaaltijd hebben wij lezingen die door verschillende imams gegeven worden over diverse onderwerpen. Behalve op de 3de zaterdag van de maand, dan vindt de gezamelijke Istigosah plaats.