Leden en lidmaatschap, donaties

Contributies, Zakaat Fitra, Zakaat Mal en Sodaqoh kunnen gestort worden op:

Iban: NL26 INGB 0002 1661 44  t.n.v. Vereniging PPME-Den Haag

 

Moge Allah swt u belonen. Amien.