Huwelijk

U kunt contact opnemen om een intake gesprek te houden met een bestuurslid en/of een imam. Ook worden de kosten dan besproken.

Neem ook een kopie mee van het trouwboekje dat u van de gemeenteambtenaar hebt ontvangen bij het wettelijk huwelijk.

Gaarne uw aandacht voor het volgende:

Kerkelijk huwelijk en burgerlijk huwelijk.

In Nederland bepaalt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht

dat geen kerkelijk huwelijk voltrokken mag worden zonder een voorafgaand

burgerlijk huwelijk : Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats

hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen

hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van

de burgerlijke stand is voltrokken. (Boek 1, artikel 68). Overtreding van

deze wet wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. Echter

is alleen degene die het huwelijk voltrekt strafbaar, niet de partners die

gehuwd worden.

 

Burgerlijk wetboek 1, artikel 68:

<http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/68.html>

Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de

partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat

het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is

voltrokken.

 

Wetboek van strafrecht, artikel 449:

<http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/449.html>

1. De bedienaar van de godsdienst die, voordat partijen hem hebben doen

blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke

stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk

verricht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn

verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke

overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste twee 

maanden of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd.

 

Hieronder de documenten die u dient in te vullen: